Hệ thống truy vấn cảm ứng


Các Yunbiaowulian hệ thống điều tra cảm ứng là một dịch vụ nền tảng cung cấp cho màn hình con người tương tác máy tính. Người dùng thiết lập nội dung Hiển thị thông qua nền tảng đám mây để hiển thị thông tin tương tác như giới thiệu thông tin doanh nghiệp, trải nghiệm tương tác của con người-máy tính, thu thập thông tin và tham gia sự kiện.


Hệ thống truy vấn liên lạc Yunbiao cung cấp thiết kế và sản xuất nội dung tài nguyên, và cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm để hiển thị thông tin tương tác.Nền tảng lợi thế平台优势_副本_副本_副本


Kịch bản ứng dụng
政府机关展会场景
chaxun10chaxun7