Kiốt-reshaping-hiếu khách

- Jul 28, 2020-

kiốt-reshaping-hiếu khách

32-inch-self-service-ordering-payment-kiosk202005191656040710227

Người tiêu dùng muốn kinh nghiệm cá nhân hoá cho phép họ mua sắm nơi họ muốn, làm thế nào họ muốn, khi

họ muốn-trên một thiết bị kỹ thuật số hoặc trong một cửa hàng. Chúng tôi làm cho nó đơn giản cho các thương hiệu để tạo ra hành trình của khách hàng thông qua các ứng dụng phần mềm chúng tôi kỹ sư với nhu cầu kinh doanh và lối sống tiêu dùng trong tâm trí. Chúng tôi làm cho nó có thể bằng cách kết nối các thương


bộ dịch vụ dựa trên đám mây của chúng tôi làm hài lòng người tiêu dùng và mở ra những hiểu biết kinh doanh – các bước quan trọng để phát triển trải nghiệm khách hàng mới tưởng tượng.

HUSHIDA là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong liên kết kinh nghiệm kỹ thuật số với sự tham gia thương hiệu trên trang web. Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế và triển khai để nâng cao thương hiệu và kết nối với người tiêu dùng ngày nay. Sản phẩm của chúng tôi là dễ dàng cài đặt trên mặt bàn hiện có, không có floorspace bổ sung.


Trường hợp sử dụng mẫu:


Thực phẩm tự đặt hàng

Tự dịch vụ tại sân bay hoặc giao thông

Check-in khách

Bán lẻ lối đi vô tận