Áp dụng kỹ thuật số Signage

- Dec 13, 2017-

Digital Signage cung cấp một loạt các hệ thống ứng dụng và giải pháp thông qua sự kết hợp của một máy chủ streaming media và một loạt các set-top box. Tất cả các hệ thống có thể được dựa trên mạng doanh nghiệp hoặc Internet như là một nền tảng mạng để chạy một loạt các hệ thống thông tin đa phương tiện và hỗ trợ tất cả các thông tin truyền thông chính thống, nó cho phép các doanh nghiệp, các tổ chức quy mô lớn, các nhà khai thác hoặc các tổ chức chuỗi dựa trên mạng lưới để xây dựng hệ thống thông tin đa phương tiện, cung cấp cho người sử dụng với chất lượng cao các dịch vụ thông tin đa phương tiện.

1. Thông báo kỹ thuật số của chính phủ và doanh nghiệp

Hệ thống này là một bộ hệ thống xuất bản thông tin đa phương tiện do các cơ quan chính phủ hoặc doanh nghiệp lớn thành lập thông qua việc lắp đặt các thiết bị đầu cuối hiển thị và phát sóng ở vị trí nổi bật của tòa nhà văn phòng. Thành lập một nền tảng tuyên truyền văn hoá, cửa sổ trình diễn thương hiệu.

2. Bản tin kỹ thuật số của Mạng lưới Ngân hàng đặc biệt

Hệ thống là một nền tảng mạng độc quyền được sử dụng trong ngân hàng, thông qua việc cài đặt màn hình LCD và thiết bị đầu cuối phát lại trong hội trường kinh doanh lớn để thay thế cho màn hình điện tử dẫn đầu đã thành lập một bộ hệ thống phổ biến thông tin đa phương tiện, các chức năng chính như sau: Thông tin tài chính được phát hành theo thời gian thực, như lãi suất, tỷ giá hối đoái, quỹ, trái phiếu, vàng, tin tức tài chính ... Kiến thức về tài chính, tài chính điện tử, giới thiệu kinh doanh ngân hàng. Đào tạo nhân viên, nội dung đào tạo có thể được phân phát trước cho từng điểm chơi, theo chi nhánh, chi nhánh hoặc phòng kinh doanh để sắp xếp đào tạo linh hoạt. Ngân hàng nội bộ hoặc bên ngoài nền tảng quảng cáo, các nhà khai thác dịch vụ giá trị gia tăng mới. Văn hoá doanh nghiệp công khai, nâng cao hình ảnh thương hiệu.

3. Y khoa Thông báo kỹ thuật số

Hệ thống này chủ yếu dựa trên nền tảng mạng doanh nghiệp trong bệnh viện thông qua việc cài đặt các thiết bị đầu cuối màn hình lớn và phát sóng dưới hình thức một bộ các hệ thống phổ biến thông tin đa phương tiện, ứng dụng cụ thể của phân tích như sau: bệnh kiến ​​thức, chăm sóc sức khỏe công khai, trong các phòng ban khác nhau, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, mô tả chi tiết về cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân bị bệnh tim. Đặc điểm ngoại trú và giới thiệu phòng, tăng cường sự phổ biến, tạo điều kiện cho bệnh nhân tìm cách điều trị y tế. Bác sĩ có thẩm quyền, chuyên gia giới thiệu, tạo điều kiện cho bệnh nhân tiếp tục chẩn đoán theo nhu cầu, rút ​​ngắn thời gian bác sĩ. Các loại thuốc mới, các liệu pháp và các dụng cụ y tế mới giúp người bệnh dễ hiểu xu hướng y tế, tạo thuận lợi cho bệnh nhân đến khám, cải thiện các lợi ích kinh tế của bệnh viện. Khẩn cấp, thông tin thời gian thực hoặc thông báo điểm, đăng ký và thông tin khẩn cấp phát hành, nâng cao hiệu quả. Hướng dẫn y khoa, hiển thị bản đồ điện tử của bệnh viện, để hỗ trợ tư vấn và tư vấn bệnh nhân. Đối với nhân viên bệnh viện khoảng cách tập trung đào tạo, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào để kinh doanh hoặc học tập khác. Quảng cáo hình ảnh phim, phát sóng quảng cáo sản phẩm, khuôn hình ảnh thương hiệu bệnh viện. Tuyên truyền ý thức cuộc sống lành mạnh, ủng hộ thói quen Sống tốt, đạt được chức năng tuyên truyền phúc lợi công cộng. Cảnh quan hoặc các chương trình khác có lợi cho bệnh nhân, điều chỉnh tâm trạng của bệnh nhân, và tạo ra một bầu không khí bác sỹ tốt.

4. Thông báo kỹ thuật của Phòng kinh doanh

Hall kinh doanh thường đề cập đến quy mô lớn, số lượng, phân phối của một loạt các cửa hàng kinh doanh, chẳng hạn như Unicom điện thoại di động quy mô lớn hoạt động phân phối trên toàn quốc trong phạm vi rộng các cửa hàng kinh doanh để phục vụ khách hàng và thanh toán theo định hướng, kinh doanh Hall đa phương tiện hệ thống thông tin bao gồm phổ biến thông tin nội bộ, đào tạo, quảng cáo và các hoạt động quảng cáo ngoài công cộng khác.