Bạn cung cấp loại ki-ốt nào

- Oct 16, 2018-

Chúng tôi tùy chỉnh các ki-ốt tương tác theo yêu cầu.


Mọi kích thước màn hình

Bất kỳ hệ điều hành nào: Windows / Android

Bất kỳ loại thiết bị điều khiển nào: Máy tính hoặc Máy tính bảng Android hoặc Raspberry

Bất kỳ chức năng nào: chấp nhận thanh toán, hiển thị thông tin, nhận dạng người, phát hành thẻ, bán vé, tìm đường, v.v.