Màn hình cảm ứng là gì

- Oct 16, 2018-

Chạm vào màn hình cảm ứng sử dụng công nghệ để hiển thị các thiết bị cho phép người dùng tương tác với máy tính bằng cách chạm vào các khu vực trên màn hình.

Màn hình cảm ứng rộng rãi có thể được nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, vv.