Phần mềm kiosk là gì

- Oct 16, 2018-

Phần mềm kiosk là hệ thống và phần mềm giao diện người dùng được thiết kế cho một kiosk tương tác.


Phần mềm kiosk có thể cung cấp tính năng giám sát từ xa để quản lý nhiều kiosk từ một vị trí khác. Cảnh báo qua email hoặc văn bản có thể được tự động gửi từ kiosk cho các báo cáo hoạt động hàng ngày hoặc được tạo ra để phản hồi các vấn đề do phần mềm phát hiện.


Các tính năng khác cho phép cập nhật từ xa nội dung của kiosk và khả năng tải lên dữ liệu như thống kê sử dụng kiosk.


Phần mềm kiosk được sử dụng để quản lý màn hình cảm ứng, cho phép người dùng chạm vào màn hình điều khiển để thực hiện các lựa chọn.


Phần mềm tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh được phát triển cho các ki-ốt tương tác cung cấp cho khách hàng thông tin, khả năng tham gia vào các chương trình khách hàng thân thiết và khả năng giao dịch.