Digital Signage có thể làm gì

- Oct 16, 2018-

Digital Signage cho phép bạn truyền tải các thông điệp truyền thông kỹ thuật số có tác động cao, chẳng hạn như hình ảnh, video, flash, văn bản, v.v., được nhắm mục tiêu chính xác theo thời gian, vị trí và phân khúc thị trường.

thu hút sự chú ý

giáo dục khán giả

giảm thời gian chờ đợi trong phòng chờ

trưng bày giới thiệu sản phẩm

tạo thêm các luồng doanh thu

quảng bá sản phẩm và dịch vụ

đào tạo và động viên nhân viên