Các ki-ốt tương tác là gì

- Oct 16, 2018-

Kiosk tương tác là một thiết bị đầu cuối máy tính có phần cứng và phần mềm chuyên dụng cung cấp khả năng truy cập thông tin và ứng dụng cho giao tiếp, thương mại, giải trí và giáo dục...


Kiosk tương tác là một hệ thống tương tác được thiết kế để sử dụng công khai cung cấp thông tin hoặc cho phép giao dịch.