Nếu tôi đặt hàng, bạn sẽ tiến hành đơn hàng như thế nào?

- Oct 16, 2018-

Đầu tiên, cảm ơn bạn đã đặt hàng, bạn đã có một lựa chọn tốt.

Đơn đặt hàng được bắt đầu khi chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán liên quan.

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tất cả các yêu cầu của bạn với bạn, sau đó thực hiện bản vẽ kiosk cho phù hợp, bản vẽ sẽ được gửi cho bạn để phê duyệt, bất cứ điều gì bạn có thể muốn thay đổi có thể được thảo luận ở giai đoạn này.

Sau khi bản vẽ được duyệt, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất tủ ki-ốt và thu thập các linh kiện điện tử liên quan. Kể từ bây giờ, những thay đổi về đơn đặt hàng có thể gây thêm phí.

Khi tủ kiosk hoàn thiện, chúng tôi sẽ lắp ráp tất cả các thành phần vào trong và làm các bài kiểm tra liên quan.

Sau khi kiểm tra, hàng hóa sẽ được đóng gói và sẵn sàng xuất xưởng. Chúng tôi rất vui khi được điều phối lô hàng cho bạn.