Cách sử dụng thành công bảng chỉ dẫn kỹ thuật số trong giáo dục

- Aug 15, 2019-


smartboard

Hầu hết các hệ thống biển hiệu kỹ thuật số trường được chạy bởi nhân viên quản trị những người có rất nhiều để cân bằng. Họ phải xử lý giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nếu được sử dụng đúng cách, biển hiệu kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến tất cả các nhóm này.


Cho chúng tôi biết câu chuyện biển báo kỹ thuật số

Bảng hiệu kỹ thuật số hôm nay đang kêu gọi người dùng cuối của biển hiệu kỹ thuật số để chia sẻ câu chuyện của họ như thế nào bạn đã sử dụng bảng hiệu kỹ thuật số, cho một cơ hội để được xuất hiện trong các câu chuyện sắp tới trên bảng hiệu kỹ thuật số hôm nay.


3 lợi ích của biển hiệu kỹ thuật số cho các trường đại học
Từ sự kiện trường học spotlighting để hiển thị điểm nổi bật của trò chơi bóng đá thứ bảy để cung cấp các thực đơn quán cà phê hàng ngày, trường học có rất nhiều thông tin mà họ có để chia sẻ với một loạt các đối tượng khác nhau. Các trường có thể tận dụng công nghệ kỹ thuật số mới nhất để giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả với nhân viên và sinh viên.


Kinh nghiệm Ed cao hơn mong đợi tăng với kỷ nguyên kỹ thuật số

Trong phần một, chúng tôi đã thảo luận cách liên lạc kỹ thuật số hỗ trợ trong vận chuyển, thông báo khẩn cấp, và tìm một điểm học tập. Chúng ta hãy xem xét một số tình huống khác mà chuyển đổi kỹ thuật số có thể tiếp tục hỗ trợ trong việc tạo ra một cộng đồng trường học lành mạnh và tham gia.


Thông minh sinh viên nhu cầu Smart Tech-cao Ed tổ chức cần phải bước lên
Với phần lớn các sinh viên trong độ tuổi từ 18-25, họ đã trưởng thành trong một kỷ nguyên của công nghệ cao, làm cho nó một kỳ vọng hơn là một tiền thưởng.