Ưu điểm của bảng điện tử

- Dec 13, 2017-

Bảng điện tử là một sản phẩm mới hơn, nó kết hợp công nghệ điện tử tiên tiến, công nghệ phần mềm và các công nghệ cao khác để phát triển các sản phẩm công nghệ cao, kết hợp với máy tính và máy chiếu, có thể đạt được văn phòng không cần giấy tờ và giảng dạy, nó có thể giống như bình thường bảng trắng hoặc dạy bảng đen trực tiếp bằng văn bản, sau đó mất máy tính, liên quan đến máy chiếu, bảng thông thường, bảng điện tử có lợi thế riêng.

1. Thông thường chúng ta có một cuộc họp, người nói cần giữ bảng để viết các điểm chính của họ, và lắng nghe mọi người cần lưu giữ hồ sơ, vì sợ bị bỏ sót, với bảng điện tử sau khi chỉ lắng nghe chú ý đến người nói, sau khi viết, chỉ cần nhấp vào nút hoặc bấm vào điều khiển từ xa, Bạn có thể in ra bảng trắng và chỉ mất vài giây, hoặc người sử dụng máy tính chỉ cần nhấp vào nút hoặc nhấn điều khiển từ xa, có thể viết trên bảng hoàn thành đầu vào cho máy tính, rất thuận tiện, với một bảng màu phổ biến lợi thế không thể so sánh.

2. Bảng điện tử có thể mở rộng không gian viết một cách vô hạn.

3. Hiện tại, bảng trắng mới đang trở thành một sản phẩm chủ đạo. Nó có thể được kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình để thực hiện cuộc họp từ xa và giảng dạy từ xa.