Hệ thống phát hành quảng cáo


YunbiaoIn information ReleaseSystem cung cấp các giải pháp phổ biến thông tin cho các thiết bị hiển thị thương mại thông qua Internet và dễ dàng giải quyết các sự cố truyền từ xa như văn bản, hình ảnh, video và tệp và áp dụng điều khiển tập trung các dịch vụ đám mây và quản lý thống nhất các thiết bị Thực hiện giám sát thiết bị đầu cuối, nâng cấp phần mềm , phát hành chương trình, nạp tiền lưu lượng 4G và điện thoại di động phục vụ khác hoặc PCS.


Trường hợp ứng dụng công nghiệp


1


Sơ đồ phân phối thông tin và sơ đồ phân phối


2


Ưu điểm phần mềm và chức năng cơ bản


3
Chế độ quản lý nền tảng

4.jpg

máy tính


5.jpg

Ứng dụng điện thoại di động


6.jpg

WeChat


Nhiều thiết bị phát lại5
Các tính năng và ưu điểm khác

9.jpg

Hệ thống nhận diện khuôn mặt

Đây là một hệ thống quản lý thống kê đăng nhập mà công nghệ nhận diện là cốt lõi. Nó giải quyết các nhược điểm của đăng nhập thủ công truyền thống và đăng ký thẻ, đồng thời cũng có thể phân loại và phân loại nhân sự một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời tương tác với thông tin di động để thích ứng với các tình huống ứng dụng khác nhau.


10.jpg

Doanh thu được chia sẻ

Khi máy quảng cáo không hoạt động, có thể chia sẻ màn hình và các doanh nghiệp khác xuất bản quảng cáo trên màn hình để có được doanh thu, để máy quảng cáo nhàn rỗi có thể mang lại hiệu quả tối đa.

11.jpg

Màn hình tương tác

Các thiết bị đầu cuối khác nhau có thể tương thích với nhau để đạt được nội dung đa phương tiện kỹ thuật số (video độ nét cao, âm thanh, hình ảnh), có thể đồng bộ hóa nội dung hiển thị của các màn hình khác nhau và điều khiển từ xa.


12.jpg

Hệ thống quảng cáo chia sẻ

Nền tảng quảng cáo chia sẻ tích hợp. Sau khi mở, quảng cáo sẽ phân phối quảng cáo bằng cách chọn nhiều thuộc tính như khoảng thời gian, ngành và khu vực và nhận ra việc phân phối chính xác các tài nguyên quảng cáo. Yunbiao Wulian cung cấp dịch vụ lưu trữ, bảo trì và phát triển tùy chỉnh của nền tảng hệ thống quảng cáo được chia sẻ.

Giấy chứng nhận liên quan
6